Info

 

Nieuws

 

Competitie

 

Oud papier

 

Historie

 
                   
 

Privacyverklaring T.T.V. Ready

 
 

Dit is de privacyverklaring van TTV Ready, gevestigd te Broekhem, Valkenburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40203936, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Quadvlieg.r@home.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 
 
 
 

Doel

 

Welke persoonsgegevens

 

Grondslag

 

Bewaartermijn

 

Ontvangers

 
 
 
 
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
 
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 •  
  Uitvoering van de overeenkomst
   
  Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.
   
 • Bestuur
 • NTTB
 •  
   
   
   
  Administratie
   
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 •  
  Uitvoering van de overeenkomst
   
  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiŽle administratie voor 7 jaar.
   
 • Bestuur
 • Penningmeester
 •  
   
   
   
  Het verrichten en versturen van aankopen
   
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
 •  
  Uitvoering van de overeenkomst
   
  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiŽle administratie voor 7 jaar.
   
  Bestuur
   
   
   
   
  Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
   
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres
 •  
  Uitvoering van de overeenkomst
   
  Zolang als men aangemeld is
   
 • Bestuur
 • Activiteitencommissie
 •  
   
   
   
  Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
   
 • Cookies (zie voor meer info het subkopje 'cookies')
 • Achternaam
 • IP-gegevens
 •  
  Toestemming
   
  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.
   
  Websitebeheerder
   
   
   
   
  Ter benadering na beŽindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reŁnie of bijzondere gebeurtenis.
   
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 •  
  Toestemming
   
  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken
   
 • Bestuur
 • Activiteitencommissie
 • Jubileumcommissie
 •  
   
   
   

  Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina's van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

   
   
   
   

  Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

   
   
   
   

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

   
   
   
   

  Beveiliging persoonsgegevens
  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

   
   
   
   

  Minderjarigen
  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

   
   
   
   

  Links naar andere websites
  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

   
   
   
   

  Wijziging van het privacy beleid
  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

   
   
   
   

  Contactgegevens
  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
  Verantwoordelijke: Ronald Quadvlieg
  E-mail: Quadvlieg.r@home.nl
  Telefoonnummer: 06-54910270

   
   
   
   

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   
   
   
   

  Naar boven